מתכונת חזרה לעבודה – משרד החקלאות מחוז מרכז

משרד החקלאות חוזר החל מהיום לפעילות כמעט מלאה, במגבלות של ההנחיות של משרד הבריאות. בשלב זה, אין קבלת קהל פיזית במחוז. לקבלת שירות ניתן לפנות למתכנן הרלוונטי או לטלפון: 04-6303411

ניתן לשלוח חומרים, בקשות ומסמכים במייל או בפקס. במקרה שאין אפשרות לשלוח חומר דיגיטלי, ניתן להשאיר חומר אצל השומר בכניסה למחוז. טרם הכניסה לאחד ממתקני המשרד תתבצע מדידת חום. לא תתאפשר כניסה ללא הצגת טופס מקוון.

קישור לטופס תצהיר בריאות יומי מקוון:

https://survey.gov.il/he/Health_Declaration