נהלים למו"פ ענפי הפלחה (חורף וקיץ)

המו"פ הוא אחד האמצעים החשובים העומדים לרשות חקלאות ישראל להשגת יעדיה בהתמודדות באתגרים העומדים בפניה. על מנת להבטיח את מירב התועלת של המו"פ הנהלת מו"פ ארגון עובדי הפלחה שוקדת על ביצוע מחקרים, ניסויי שדה, תצפיות, משקי מודל ופעולות אחרות לקידום ופיתוח ענף גידולי השדה לטובת החקלאים וציבור הצרכנים בישראל

להמשיך לקרוא נהלים למו"פ ענפי הפלחה (חורף וקיץ)

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2021 – 2020 – פרסום להערות הציבור

מדינת ישראל שמה לה למטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות המהוות מנוע צמיחה לכלל המשק. משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות Hi-Tech, העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות ומשלבת אותן בעבודתו השוטפת של החקלאי: ביניהן כלים מתחומי הבינה המלאכותית (AI), עיבוד תמונה, האינטרנט של הדברים (IoT), ריבוי נתונים (Big Data) ורובוטיקה

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2021 – 2020 – פרסום להערות הציבור

נוהל גידולים חדשים לשנת 2020

הוועדה לגידולים חדשים (להלן: "גד"ח") מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי השקעה מנהליים.

הידע שייווצר במסגרת הפרויקט שיאושר על פי נוהל זה יהווה ידע ציבורי שהמדינה זכאית להפיץ לטובת כלל חקלאי ישראל

להמשיך לקרוא נוהל גידולים חדשים לשנת 2020

נוהל משתלמים בחקלאות – הערות הציבור

מצ"ב טיוטת נוהל  משתלמים זרים בחקלאות להערות הציבור. המועד האחרון להגשת הערות לנוהל: 16.6.2020. להגשת הערות לנוהל יש להיכנס לקישור: https://www.tazkirim.gov.il/s/?language=iw

מדובר בנוהל של הוועדה הבין-משרדית למשתלמים זרים בחקלאות, הפועלת מכוח החלטת ממשלה מס' 147 מיום 12.5.09 ושחברים בה נציגי משרד החוץ, משרד החקלאות ורשות האוכלוסין וההגירה. משרד החוץ מפרסם את טיוטת נוהל משתלמים זרים בחקלאות, התש"ף-2020, להערות הציבור. לטיוטת הנוהל מצורפת טיוטה של מידעון כללי למשתלם

להמשיך לקרוא נוהל משתלמים בחקלאות – הערות הציבור