הודעה על סיום תוקפם של נהלי מנהלת ההשקעות לשנת 2019, והארכת מועד הגשת בקשות לנוהל חקלאים וגידולים חדשים

להלן רשימה של נהלי התמיכה במנהלת ההשקעות לשנת 2019 ומועדי סגירת הנוהל

להמשך קריאה הודעה על סיום תוקפם של נהלי מנהלת ההשקעות לשנת 2019, והארכת מועד הגשת בקשות לנוהל חקלאים וגידולים חדשים

נוהל העסקת עובדים פלסטינים בחקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל הבא להסדיר מתן המלצות על ידי המשרד, באמצעות עובדי האגף לגורמי ייצור, למבקשים להעסיק עובדים פלסטינים בענף החקלאות בישראל ואת העברתן לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך דיון והחלטה במתן היתרי העסקה
להמשך קריאה נוהל העסקת עובדים פלסטינים בחקלאות