הנחיות להפעלת מתנדבים בעבודות חקלאיות‎

להלן ההנחיות בדבר הפעלת מתנדבים בעבודות חקלאיות‎ בתקופת התפשטות נגיף הקורונה

בקשה להפעלת מתנדבים
הנחיות להפעלת מתנדבים בעבודות חקלאיות
נוהל הפעלת מתנדבים בימי קורונה משרד החינוך מרץ 2020.pdf