הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים

לפי סעיף 2 לתקנות, שכותרתו "צמצום יציאה למרחב הציבורי", אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהיה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות המותרות לפי התקנות (בהן,גם יציאה וחזרה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו על פי דין). יציאה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי למטרות שהותרו, תתבצע על פי ההנחיות שלהלן.

להמשך קריאה הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים

תזכיר חוק עובדים זרים

מוצע לקבוע כהוראת שעה, בתקופת משבר הקורונה, חובת ביטוח רפואי לפי סעיף 1ד לחוק, שתחול על מעסיקי עובדים פלסטינים בעלי היתרי שהייה למטרת עבודה בישראל, המאפשרים לינה בישראל. הערות לתזכיר יתקבלו עד ליום 30.3.20 בשעה 11:00 בבוקר

להמשך קריאה תזכיר חוק עובדים זרים

חקלאות בצל הקורונה

מכתב מיוחד מהתאחדות חקלאי ישראל

שלום חברות וחברים,

משבר הקורונה הציב את חקלאי ישראל בראש העובדים החיוניים למשק והדגיש את תפקידה המשמעותי של החקלאות הישראלית בחוסן הלאומי שלנו ובחשיבות של בטחון המזון. היום יותר מתמיד מבינים אזרחי ישראל ובתקווה מקבלי ההחלטות במדינה, שכדי להמשיך ולספק תוצרת טרייה ומזון לאזרחים בעתות משבר יש צורך בחקלאות חזקה משגשגת ופורחת. בעקבות האהדה הרבה שקיבלנו מהציבור נפתחה על ידי כלל הארגונים החקלאיים קבוצה ייעודית שנקראת "חקלאות ישראלית חוסן לאומי" שם ניתן להיחשף לכל הנושאים על סדר היום החקלאי בצל הקורונה

להמשך קריאה חקלאות בצל הקורונה