הזמנת הגנות מחיר ליבולי חיטה 2020

אנו פותחים לעונת 2020 שישה "פּוּלִים" של הגנות להזמנות מראש וממליצים לחקלאים לתכנן ולהזמין תכנית הגנות מראש, מכיוון שהשוק זז מהר וחבל להפסיד הגנה טובה בגלל בירוקרטיה ועיכובים מיותרים

מחיר הבורסה לחוזי יולי 2019 ירד משיא של מעל 630 סנט לבושל במאי ואוגוסט 2018, לשפל של פחות מ-400 סנט לבושל (לפני פרמיות והובלה ימית) בתחילת מאי 2019. במשך חודש מאי עלה מחיר החיטה ב-20% ועומד, נכון להיום, על 483 סנט לבושל.

מחירי השוק הנמוכים שהיו עד למחצית חודש מאי השפיעו לרעה על קביעת המחיר הזמני של החיטה במסגרת הסדר הלינקג'. חקלאים שהשכילו לרכוש הגנות מחיר על תוצרתם לקציר 2019 ייהנו מתוספת מחיר של 16-25 דולר נטו לטון.

בינתיים, מחירי חוזי יולי 2020 (העונה הבאה) חצו את ה-500 סנט לבושל ועומדים כרגע על 543 סנט לבושל.

החל בעונת 2017, אנו מציעים לחקלאים מודל לרכישת הגנות מראש על ידי הזמנת מסגרת לחוזים לפי מדרגות (פּוּלים), שמאפשר ביצוע הגנות בפרקי זמן קצרים, כשתנאי השוק מאפשרים זאת. ברגע שמחיר המטרה של פול כלשהו מושג, מתבצעת רכישה של חוזים להבטחת טווח המחיר של הפול. המודל מאפשר למגדל גמישות בבחירת פולים, מתבסס על הסכמה מראש של הספק לממן את ההגנות במידה שיירכשו, ולא עולה כסף אם אין רכישה. על כן, המגדל יכול לבנות בפשטות מסגרת כבר היום לעונת 2020 ולהבטיח מחירים שהינם גבוהים ממחירי 2019.

אנו פותחים לעונת 2020 שישה "פּוּלִים" להזמנות מראש: פּוּל A (490 עד 520 סנט לבושל), פּוּל B (530 עד 560 סנט לבושל), פּוּל C (570 עד 600 סנט לבושל), פּוּל D (610 עד 640 סנט לבושל), פּוּל E (650 עד 680 סנט לבושל), פּוּל F (720 עד 690 סנט לבושל).

עלות ההגנה – 10 דולר לטון (באם תתבצע רכישה).

הזמנת הגנות:

1. המגדל יגדיר את ה"פּוּלִים" שאותם הוא מעוניין לבטח בטופס ההזמנה המצורף, ותינתן פקודת רכישה שתבוצע אוטומטית ברגע שהחיטה "תיגע" במחיר היעד.
2. אין צורך בתשלום מראש. תשלום עבור ההגנה יתבצע באמצעות הספק (ארגון קניות) אליו קשור המגדל, רק אם במהלך התקופה תגיע החיטה לרמת ההגנה שהוזמנה.

עדי פנחס מחברת קומודקס, היועץ והברוקר שלנו לענייני הגנות חיטה במשך שנים רבות, ילווה את התהליך. אנו ממליצים לחקלאים לתכנן ולהזמין תכנית הגנות מראש, מכיוון שהשוק זז מהר וחבל להפסיד הגנה טובה בגלל בירוקרטיה ועיכובים מיותרים.

לטובת תרגום המחיר מסנט לבושל לדולר לטון יש להכפיל את המחיר ב- 0.36744. בנוסף, יש להוסיף דמי פרמיה והובלה שבשנת 2019 מסתכמים בכ-90 דולר לטון.

להלן טבלה מעודכנת של ה"פּוּלִים":

טווח מחיר סנט לבושל טווח מחיר דולר לטון טווח מחיר דולר לטון כולל פרמיה והובלה (הערכה על סמך ביצוע 2019)
פול A 490 520 180 191 270 281
פול B 530 560 195 206 285 296
פול C 570 600 209 220 299 310
פול D 610 640 224 235 314 325
פול E 650 680 239 250 329 340
פול F 690 720 254 265 344 355

טופס הזמנה להגנות חיטה 2020 >>