עמדת מים לישראל והתאחדות חקלאי ישראל לתקנות אמות המידה

להלן עמדת מים לישראל בנושא מכסות שהוגשה למשרד החקלאות היום. רשות המים קבעה את המכסות המצרפיות לפני שבוע. לדעתנו הן נמוכות מידי. לכן הגשנו ערעור שלא התקבל. אבל השאירו פתח לתוספות באפריל במידה ותהיה שנה גשומה. השנה משרד החקלאות התחיל לעבוד מוקדם וההקצאות שבדרך כלל נשלחות אליכם באפריל, ישלחו בשבועות הקרובים. רצוי מאוד שכל ישוב או אגודה הרוצים תוספת מכסות לעומת השנה שעברה, ישלח עוד השבוע מכתב למרכז המים האזורי של משרד החקלאות, עם העתק לחנה טובי ואל מים לישראל

temporary order

Water Regulations
Israel Water Station