קול קורא להגשת המלצות לפרסים מקרן סם המבורג

הנהלת קרן סם המבורג, מזמינה בזה הגשת המלצות על מועמדים לקבלת פרסים וציונים לשבח מהקרן לשנת 2019, בתחומי כותנה וירקות לתעשייה.

פרטים מלאים להגשת ההמלצות>>