עובדים זרים לחקלאות

לאחרונה חלה עלייה משמעותית בקושי בהעסקת עובדים זרים מתאילנד המועסקים בתחום החקלאות. התאחדות חקלאי ישראל, ארגון מגדלי הירקות ותנועת המושבים פועלים מול רשות האוכלוסין וגופים נוספים בנושא

הקשיים המרכזים הנם:

    • תופעת ברחנים הולכת וגדלה
    • סינון ראוי של העובדים עקב עלייה בתחלואה
    • בעיית של סמים ואלימות
    • משך זמן הגעת עובד ממועד הזמנתו

בנושאים אלה ועוד פועלים התאחדות חקלאי ישראל, ארגון מגדלי הירקות ותנועת המושבים ישירות מול רשות האוכלוסין ובקרוב תתקיימנה פגישות עם העומד בראש הרשות פרופ' שלמה מור יוסף, וכן עם נציגי ארגון העבודה הבינלאומי, וככל שיידרש גם מול נציגות תאילנד. האחריות לנושא מוטלת על רשות האוכלוסין וה-T.I.C ועל כן הדרישה מהם.

בסיומן של הפגישות יצא חוזר בעניין.