הודעה על סיום תוקפם של נהלי מנהלת ההשקעות לשנת 2019, והארכת מועד הגשת בקשות לנוהל חקלאים וגידולים חדשים

להלן רשימה של נהלי התמיכה במנהלת ההשקעות לשנת 2019 ומועדי סגירת הנוהל

הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא >>

לרשימת נהלי התמיכה במנהלת ההשקעות ומועד סגירת הבקשות לשנת 2019 >>