גביית חיוב דמי חבר

    מחבר:
  • מירי אטיאס

בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של הארגון, החיוב בגין דמי חבר הינו 3.50 ₪ לדונם. על מנת לפשט את הבירוקרטיה, הגבייה תתבצע בתשלום אחד. החשבון יוגש בחודש מאי לתשלום ביוני 2021. בהמשך מוצגת טבלה להצהרת הדונמים לפי גידולים. נא מלאו את הנתונים לפי המפורט בקישור: שאלון למילוי נתוני שטחים

למען הסר ספק – הנתונים הניתנים לנו, הם אישיים ולא ישמשו לכל מטרה אחרת – למעט תכתובת בינינו, ולא יועברו לכל גורם מחוץ לארגון עובדי הפלחה.

לידיעתכם – סיכום נתוני הגידולים הארציים משמש אותנו ככלי לקידום מטרות המגדלים והארגון, כמו: במו"מ מול גורמים שונים, בתכנון שטחי הגידולים, בטיפול במכסי מגן על תוצרת מיובאת, בקידום האינטרסים של המגדלים בעת נזקים ליבולים, ככלי להכוונת מחקרי הענף, לטיוב נתוני מחירון אע"פ ועוד.

לתשומת לבכם, ניתן לרכוש מחירון ולצרף לחשבון דמי החבר. הנחה תינתן לחברי ארגון שיזמינו מחירון לשנתיים.

אנא מלאו את השאלון עד ה-10.5.2021

בכל שאלה ניתן להתקשר לויויאן 050-5625564, או לשלוח מייל vivian@falcha.co.il