גביית חיוב דמי חבר

    מחבר:
  • מירי אטיאס

חברי הארגון שלום רב,

בהתאם להחלטת מועצת הארגון, החיוב בגין דמי חבר הינו 2.42 ₪ לדונם. על מנת לפשט את הבירוקרטיה, הגבייה תתבצע בתשלום אחד. החשבון יוגש בחודש אפריל לתשלום במאי 2020. לטובת איסוף הנתונים, הכנו השנה שאלון דיגיטלי קצר להצהרת הדונמים לפי גידולים. נא מלאו את הנתונים לפי המפורט בקישור: שאלון למילוי נתוני שטחים

להמשיך לקרוא גביית חיוב דמי חבר