פרסום נוהלי תמיכות שימור קרקע 2020 – הערות הציבור

בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) להעניק תמיכה כספית לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים ויישום ממשק משמר קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי על-פי הקולות הקוראים הבאים: תמיכה עיבוד משמר, תמיכה בפעולות ואמצעים, תחזוקת מערכות שימור קרקע, תכנון כולל וסקרים והשלמת תמיכה בכלי מיכון התומכים בממשקי עיבוד משמר קרקע. 
את הערות הציבור ניתן לשלוח עד לתאריך ה – 22.12.2019 לכתובת דואר אלקטרוני alonm@moag.gov.il מספר טלפון לבירורים: 9485577 03, וכן בתאי שימור קרקע במחוזות המשרד

להמשיך לקרוא פרסום נוהלי תמיכות שימור קרקע 2020 – הערות הציבור