בקשות בנושא מים לשנת 2022

להלן לוח זמנים להגשת בקשות בנושא מים לשנת 2022

נושא מועד אחרון להגשת בקשות למחוז
תוספת שפירים 27.04.2022
מיזמים 31.05.2022
בע"ח 31.10.2022
ניודי מים 31.10.2022
העברות מים 14.11.2022

טופס 1 - תוספת פיתוח
טופס 2 - מיזם חדש
טופס 3 - אישור ספק מים
טופס בקשה לבעלי חיים
טופס העברת מים