עדכון רשימת מיכון מס' 2 – נוהל מיכון חדשני חוסך כח אדם לשנת 2022

בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך 2022/02/13 , תוספת מכונות לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 2

עדכון רשימת מיכון מס' 2- נוהל מיכון חדשני חוסך כח אדם לשנת 2022