מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בית ניר 1.1.22

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • יונתן עמנואל
 • יאקי יסטרוב
 • רונן גיל
 • אבישי לונדנר

בחלקת תלתן מסחרית של קיבוץ בית ניר נמצא שיבוש רב בחרדל. התלתן מזן תבור נזרע ב-9/1/22 לאחר קינואה לשחת. ב- 28/2/22 כאשר התלתן היה בגובה 7 ס"מ והחרדל היה בגובה 8 ס"מ בוצע ריסוס הניסוי בקוטלי העשבים. הניסוי כלל 7 טיפולים ובקורת, בלוקים באקראי ב-4 חזרות. גודל חלקה: רוחב 3 מטר לאורך 10 מטר להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בית ניר 1.1.22

מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן שדה יואב 1.1.22

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • יונתן עמנואל
 • ניצן קאופמן
 • ינאי קוסינסקי
 • ניצן שדה

בחלקת תלתן מסחרית של קיבוץ שדה יואב נמצא שיבוש רב בחרדל. התלתן מזן תבור נזרע ב-21/12/21 לאחר חיטה לתחמיץ. ב- 15/2/22 כאשר התלתן היה בגיל 3-4 עלים אמיתיים ובגובה 10 ס"מ והחרדל היה בגובה 20 ס"מ בוצע ריסוס הניסוי בקוטלי העשבים. הניסוי כלל 5 טיפולים ובקורת, בלוקים באקראי ב-4 חזרות. גודל חלקה: רוחב 2 מטר לאורך 10 מטר. להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן שדה יואב 1.1.22

כנס דיווחי מחקרים פלחה חורף 9/1/23

  מחבר:
 • שמעון פרגמניק

התלתן האלכסנדרוני הוא גידול חשוב לטיוב הקרקע ולהתמודדות עם עשבים דגניים קשי הדברה במחזור הגידולים הרב-שנתי, והוא נחשב לצמח מספוא איכותי, בעל אחוז חלבון גבוה. היקף הדונמים משתנה ונע בין 80 ל-150 אלף דונם, שמתוכם כ-12 אלף דונם לזרעים, והשאר לשחת להמשיך לקרוא כנס דיווחי מחקרים פלחה חורף 9/1/23