מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בית ניר 1.1.22

    מחבר:
  • עוזי נפתליהו
  • ליאור גבר
  • יונתן עמנואל
  • יאקי יסטרוב
  • רונן גיל
  • אבישי לונדנר

בחלקת תלתן מסחרית של קיבוץ בית ניר נמצא שיבוש רב בחרדל. התלתן מזן תבור נזרע ב-9/1/22 לאחר קינואה לשחת. ב- 28/2/22 כאשר התלתן היה בגובה 7 ס"מ והחרדל היה בגובה 8 ס"מ בוצע ריסוס הניסוי בקוטלי העשבים. הניסוי כלל 7 טיפולים ובקורת, בלוקים באקראי ב-4 חזרות. גודל חלקה: רוחב 3 מטר לאורך 10 מטר