מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן שדה יואב 1.1.22

    מחבר:
  • עוזי נפתליהו
  • ליאור גבר
  • יונתן עמנואל
  • ניצן קאופמן
  • ינאי קוסינסקי
  • ניצן שדה

בחלקת תלתן מסחרית של קיבוץ שדה יואב נמצא שיבוש רב בחרדל. התלתן מזן תבור נזרע ב-21/12/21 לאחר חיטה לתחמיץ. ב- 15/2/22 כאשר התלתן היה בגיל 3-4 עלים אמיתיים ובגובה 10 ס"מ והחרדל היה בגובה 20 ס"מ בוצע ריסוס הניסוי בקוטלי העשבים. הניסוי כלל 5 טיפולים ובקורת, בלוקים באקראי ב-4 חזרות. גודל חלקה: רוחב 2 מטר לאורך 10 מטר.