כנס דיווחי מחקרים פלחה חורף 9/1/23

    מחבר:
  • שמעון פרגמניק

התלתן האלכסנדרוני הוא גידול חשוב לטיוב הקרקע ולהתמודדות עם עשבים דגניים קשי הדברה במחזור הגידולים הרב-שנתי, והוא נחשב לצמח מספוא איכותי, בעל אחוז חלבון גבוה. היקף הדונמים משתנה ונע בין 80 ל-150 אלף דונם, שמתוכם כ-12 אלף דונם לזרעים, והשאר לשחת