מהנעשה בארגון – יולי 2019

    מחבר:
  • דורון אליהו

שלום לכולם,

חודשי הקיץ החמים מתאפיינים ברוב הגד"שים בהכנת השטחים לעונה הבאה, אם כי ישנם עוד גידולים כמו תירס, תירס תחמיץ, עגבניות לתעשייה וכד' שעדיין נקטפים וכותנה שעדיין גדלה בשדות. גם אנחנו נמצאים בתקופת סיכום עונת קציר החיטה על כל היבטיו ובעיקר נושא התשלומים הסופיים שיש עוד לחשב.

להמשך קריאה מהנעשה בארגון – יולי 2019

מהנעשה בארגון – יוני 2019

    מחבר:
  • דורון אליהו

בחודש שעבר העיסוק העיקרי היה בקבלת החיטה למחסנים וחלוקתה לזכיינים. בסיום הקציר נצטרך להפיק לקחים ממספר אירועים ובראשם – אי-קבלת חיטה מספקת אל מול ההתחייבויות. למרות זאת, עמדנו בכמות המתחייבת על פי המכרז, כך שלא תהיה פגיעה כלכלית.
להמשך קריאה מהנעשה בארגון – יוני 2019