סיכום מבחן קווי קינואה 2020

    מחבר:
  • איציק אברבנל

קו 3 ,שנזרע השנה בכמה מקומות בארץ, נמצא בעל היבול הגבוה ביותר בעומד של כ-50 צמחים למ"ר. בעומד של כ-70 צמחים למ"ר הניב קו 155 את היבול הגבוה ביותר בעומד של כ-116 צמחים למ"ר הניב הקו 217 את היבול הגבוה ביותר. עולה כי העומד הרצוי הוא 50-100 צמחים למ"ר, וייתכן שהוא תלוי בזן. מבדיקת פיזור התוצאות נראה כי במרבית הקווים אין יציבות ביבול שהתקבל והוא משתנה בעשרות אחוזים באותו זן, בעומד זהה ובתנאי סביבה דומים. הקווים המומלצים להמשך בדיקה בשנה נוספת הם: 3 ,155 ו- 217 להמשיך לקרוא סיכום מבחן קווי קינואה 2020