חימצה תובנות במקום סיור

חימצה בעל
• חלקות שנזרעו בדצמבר נמצאות בהצצה
• יתכן ויהיו פגיעות של הרבצידים שיופעלו בגשם הקרוב על נבטים
צעירים
• לרוב אלו פגיעות חולפות שלא גורמות לנזק ניכר

מצגת - חימצה