חלקות קבועות תש"ף סיכום ומבט לעתיד

    מחבר:
  • דוד בונפיל

מטרות המחקר:
ניסוי זה כולל את רכיבי מערכת הגידול של גדולי שדה בעל תוך שימת דגש
על העלאת פוטנציאל הייצור בתנאי הגידול שבנגב ובאזורים שחונים

דוד בונפיל- חלקות קבועות 2020