מחלת הרשת בשעורה – אפיון הפתוגן Pyrenophora teres ואיתור עמידות במיני שעורה בבר ובתרבות

  מחבר:
 • משה רונן

מטרת המחקר הקמת מערכת לאילוח ואפיון תגובת צמחי השעורה למחלת הרשת בשדה ובתנאים מבוקרים, אפיון פנוטיפי וגנטי של אוסף תבדידים של הפטרייה מחוללת המחלה ובניית מערכת לבידוד, ריבוי ואפיון התבדידים בתנאים מבוקרים.
להמשיך לקרוא מחלת הרשת בשעורה – אפיון הפתוגן Pyrenophora teres ואיתור עמידות במיני שעורה בבר ובתרבות

תכולת החנקן בחיטה בשלבי הגידול השונים באמצעות מצלמה דיגיטלית בהשוואה לבדיקות מעבדה במטרה לזהות את תצרוכת החנקן של הגידול

  מחבר:
 • שלמה שריג
 • אלי שלוין
 • ארקדי זילברמן
 • שלמה נזר
 • יפתח בן אשר
 • עידן ריצקר

מטרת העל של העבודה היא לגבש המלצות לגבי דישוני ראש בשלבים שונים של גידול החיטה. על בסיס המידע המתקבל, על יש להגדיר אם יש בשדה די חנקן לייצור הביומסה/יבול הגרעינים המתוכננים
להמשיך לקרוא תכולת החנקן בחיטה בשלבי הגידול השונים באמצעות מצלמה דיגיטלית בהשוואה לבדיקות מעבדה במטרה לזהות את תצרוכת החנקן של הגידול

בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה – דוח ביניים

  מחבר:
 • יואב גולן

מדי שנה נערכים מבחנים של זני חיטה למספוא שמטרתם לבחון את זני החיטה החדשים בהשוואה לזנים מסחריים. השנה נבקש לבחון את יחס יבול הגרגרים לעומת תחמיץ חיטה לצורך קביעת מחיר תחמיץ בקמה וערכם התזונתי של זני החיטה המסחריים המקובלים כגידול תחמיץ.
להמשיך לקרוא בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה – דוח ביניים

שונות גנטית בתגובת זני כותנת פימה לטמפרטורות גבוהות 2017

  מחבר:
 • שוקי סרנגה

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של
הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת. שינוי פרופיל הגשמים, עליה בשכיחות בצורות, כמו גם
עליית הטמפרטורה בעונות החורף והקיץ בישראל הם חלק מתהליכים כלל עולמיים. עליית
הטמפרטורה העולמית עשויה לשפר את היבול באזורים קרים אך צפויה לגרום לפחיתת יבול
באזורינו. להמשיך לקרוא שונות גנטית בתגובת זני כותנת פימה לטמפרטורות גבוהות 2017