יישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה, חוות עדן 2018

  מחבר:
 • יפתח גלעדי

בחינה של דישון ראש בדשן חנקני נוזלי ביישום על פני נוף החיטה, ללא הצנעה מיידית של הדשן, התבצע בחורף 2018 בחוות עדן. השטח בו מוקם הניסוי נמצא ברמת פוריות גבוהה, בעיקר בזרחן וחנקן זמין גבוה. להמשיך לקרוא יישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה, חוות עדן 2018

בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה לצורך קביעת מחיר תחמיץ בקמה וערכם התזונתי של זני חיטה למספוא

  מחבר:
 • יואב גולן

מטרת המחקר: מציאת היחס הפיסיולוגי בין יבול ח"י חיטה במועד קציר לתחמיץ לבין יבול גרגרים במועד הקציר לגרגרים. להמשיך לקרוא בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה לצורך קביעת מחיר תחמיץ בקמה וערכם התזונתי של זני חיטה למספוא

ניטור אלימויות של חלדונות העלה, הקנה והצהוב של החיטה במבחני שדה ובשדות חיטה בישראל

  מחבר:
 • חנן סלע

היו שדות בודדים בלבד שנמצאו בהם עלים נגועים בחלדון כלשהו. גם בשדות אלו, הנגיעות הייתה מוגבלת לעלים בודדים. יוצאים מהכלל הם חלקות ניסוי שבהם היו זנים רגישים יותר בהם התגלו כמויות גדולות יותר של עלים נגועים. להמשיך לקרוא ניטור אלימויות של חלדונות העלה, הקנה והצהוב של החיטה במבחני שדה ובשדות חיטה בישראל

השבה, שימור ואפיון של מגוון גנטי "אבוד": זני חיטה עתיקים בא"י להשבחת זני חיטה מודרניים

  מחבר:
 • סיון פרנקין

אפיון גנוטיפי על סמך 84 סמני SNP בשיטת GBS, אומדן השונות הגנטית+ נקודת ייחוס לאוספי חיטה אחרים, הוספת שכבת מידע בנוגע לזהות הקווים ומקורם. להמשיך לקרוא השבה, שימור ואפיון של מגוון גנטי "אבוד": זני חיטה עתיקים בא"י להשבחת זני חיטה מודרניים