חמניות לתחמיץ

  מחבר:
 • דודי שמש
 • ישי קציר

לאור בעיות בגידולי המספוא כמו מחלת ההתייבשות המאוחרת בתירס, ומחלת הארגוט, שהשביתה, נכון לעכשיו, את גידול הסורגום בארץ, רצוי לבחון חלופות נוספות בתחום גידולי המספוא. עבודה זו היא חלק ממחקר הבוחן חמניות כגידול לתחמיץ, ובוחנת זנים ומועדי זריעה לפוטנציאל היבול.
להמשיך לקרוא חמניות לתחמיץ

סורגום שאינו פורח בשני מחזורי גידול (דו-קצירי)

  מחבר:
 • דודי שמש
 • ישי קציר

גידול סורגום לתחמיץ הינו ענף חשוב שנזרע בעבר הקרוב בהיקפים של מעל 20,000 דונם בשנה. לאחר זיהוי מחלת הארגוט בחלקות מסחריות ולאור רעילות המחלה ליונקים, לא מגדלים כעת סורגום בישראל. מטרת מחקר זה לבחון התאמתו של סורגום שאינו פורח לגידול לתחמיץ בשני מחזורי גידול באותה העונה
להמשיך לקרוא סורגום שאינו פורח בשני מחזורי גידול (דו-קצירי)

קול קורא: הגשת תקצירים לכנס מחקרים וחידושים בגן הנוי

תחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר עורך בספטמבר 2019 כנס בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי. חוקרים, סטודנטים, אנשי מקצוע וחברות בתחום מוזמנים לשלוח תקצירים להרצאות עד 15.7.2019
להמשיך לקרוא קול קורא: הגשת תקצירים לכנס מחקרים וחידושים בגן הנוי

סיכום תצפית מבחן בקווי שלמון יפואי – עכו 2017

ענף המספוא הוא אחד מענפי גידולי השדה החשובים בארץ ומשתרע על שטח של 600-700 אלף דונם. הצמח שלמון יפואי עשוי להוות גידול מספוא משלים לחיטה במחזור הפלחה. בעבודה זו נבחנו בחוות עכו 42 קווי שלמון יפואי שגודלו בשנת 2016
להמשיך לקרוא סיכום תצפית מבחן בקווי שלמון יפואי – עכו 2017

תכנון חלקת מודל לייצור שחת אפונה איכותית – רוחמה 2018

  מחבר:
 • רמי ורן
 • ספי כץ
 • נחום הלפגוט
 • אברום גלבוע
 • רן סלומון
 • גבי עדין

בעשור האחרון מרכזי המזון אינם מוכנים כלל לקנות שחת אפונה, בטענה שזו שחת לא מספיק איכותית. עבודה זו נועדה למציאת פתרונות אגרוטכניים לייצור שחת אפונה טובה לפי דרישות הלקוחות
להמשיך לקרוא תכנון חלקת מודל לייצור שחת אפונה איכותית – רוחמה 2018