סיכום מבחני זנים בחימצה בתנאי שלחין – עונת 2020

  מחבר:
 • אור רם
 • עוזי נפתליהו
 • עידן ריצקר
 • נועם עמיר
 • איסי אורן
 • יהונתן הראל
 • רמון בראון

מבחני הזנים בחימצה נערכים כמדי שנה במסגרת מבחני הזנים הארציים, בכמה אזורי גידול שונים בארץ. מטרת מבחן הזנים היא לבחון זנים חדשים של חימצה, בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות את היבול ואת איכותו. תשומת לב רבה ניתנת למציאת זני חימצה עתירי יבול, העמידים למחלות העלים אסקוכיטה וכשותית, ולמחלת הקרקע פוזריום. בשנה זו נערכו שני מבחנים בתנאי שלחין; מבחן אחד במושבי הנגב, והמבחן האחר בשעלבים, שם ידוע כי הקרקע בחלקת הניסוי מאולחת בפוזריום. המבחן כלל 12 זנים, שמהם 2 זנים מסחריים ותיקים שגודלו כביקורת. המבחן בשעלבים לא נקצר והמבחן במושבי הנגב נקצר בקומביין לניסויים, והזנים נבדקו מבחינת המדדים המקובלים בגידול. הזנים שגילו רגישות למחלת הפוזריום הם זהבית, פלג, יניר ו- BD-1; בעוד ששאר הזנים הראו עמידות טובה מאוד, מלבד הזן BD-29. הזנים BD-29 ו- Hz-164 בעלי נטייה גבוהה יותר לרביצה, ואילו הזנים בר ונריה אינם רובצים כלל. מרבית הזנים לא נבדלו ביניהם בכמות היבול הכללי, ביבול סוג א' וביבול סוג ב'. הזנים זהבית, BD-1 ו- Hz-310 הניבו יבול כללי בכמות  גבוהה במובהק מהזנים נריה ו- BD-29. הזן BD-1 הניב את כמות יבול סוג ב' הגבוהה ביותר במובהק לעומת שאר הזנים, והזן Hz-310 הניב  כמות יבול סוג א' גבוהה במובהק מהזנים בר, נריה ו- BD-29. משקלי האלף היו גבוהים

להמשיך לקרוא סיכום מבחני זנים בחימצה בתנאי שלחין – עונת 2020

מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2018

  מחבר:
 • יואב גולן
 • און רבינוביץ
 • ישי קציר
 • יפתח גלעדי
 • מחמוד זועבי
 • שמעון לחיאני

התירס הוא גידול המספוא העיקרי בארץ, בעל חשיבות במנת המזון ברפת החלב, הן בשל איכותו הגבוהה והן בשל יעילותו כתחליף לתחמיץ חיטה בזמן פסח ובעונות נוספות. ב-2018 נבחנו 11 זנים בשני אתרים.
להמשיך לקרוא מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2018

מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2017

  מחבר:
 • יואב גולן
 • דודי שמש
 • און רבינוביץ
 • שמעון פרגמניק
 • יפתח גלעדי

התירס הוא גידול המספוא העיקרי בארץ, בעל חשיבות במנת המזון ברפת החלב, הן בשל איכותו הגבוהה והן בשל יעילותו כתחליף לתחמיץ חיטה בזמן פסח ובעונות נוספות. ב-2017 נבחנו 14 זנים בשני אתרים
להמשיך לקרוא מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2017

מבחן זני חימצה – עונת 2017

  מחבר:
 • יגאל פלש

מטרת מבחן הזנים היא לבחון זנים חדשים של חימצה, בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות את היבול ואת איכותו. תשומת לב רבה ניתנת למציאת זני חימצה עתירי יבול, העמידים למחלת הקרקע פוזריום הנפוצה בכל אזורי הארץ. המבחן ב-2017 כלל 13 זנים, מהם 2 זנים מסחריים ותיקים כביקורת ו-11 זנים חדשים.
להמשיך לקרוא מבחן זני חימצה – עונת 2017

מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2016

  מחבר:
 • יואב גולן
 • בועז נוי
 • שמעון פרגמניק
 • יפתח גלעדי

התירס הוא גידול המספוא העיקרי בארץ, בעל חשיבות במנת המזון ברפת החלב, הן בשל איכותו הגבוהה והן בשל יעילותו כתחליף לתחמיץ חיטה בזמן פסח ובעונות נוספות. ב-2016 נבחנו 14 זנים בשלושה אתרים,
להמשיך לקרוא מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2016