מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2017

    מחבר:
  • יואב גולן
  • דודי שמש
  • און רבינוביץ
  • שמעון פרגמניק
  • יפתח גלעדי

התירס הוא גידול המספוא העיקרי בארץ, בעל חשיבות במנת המזון ברפת החלב, הן בשל איכותו הגבוהה והן בשל יעילותו כתחליף לתחמיץ חיטה בזמן פסח ובעונות נוספות. ב-2017 נבחנו 14 זנים בשני אתרים

מבחן זני תירס למספוא 2017