דיווח שבועי מגדלי הדרום – 09.07.2020

    מחבר:
  • אורי לוי

הדרכה – פגישת המדריכים עסקה במיפוי מצב הגידולים העכשווי. חימצה בעל – החל קציר, חמניות – סגירת מים, אבטיח – שלבי סגירת מים. תחמיצים בדו-גידול (תירס/סורגום) בשלבי גידול שונים. הכותנה – כפי שגם ראינו בסיור, נמצאת בריסון מיטבי לקצב הצימוח ונספרים אברי פרי מרובים. תשומת לב למצב החנקן בפטוטרות והוספה על פי הנדרש. בשטחים אחדים התגלו סימנים בודדים של מחלת המקרופומינה. יש לדווח למדריכים ולמיכל אקסלרוד ממועצת הכותנה. נושאים נוספים: ההדרכה בראי סקר שביעות הרצון במשקים, סל הגידולים הנשחק ותכנית סיור המגדלים

להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 09.07.2020

פרסום אפשרות להגשה מאוחרת – עובדים זרים

מצ"ב הודעה על אפשרות הגשה מאוחרת להמלצה להקצאת עובדים זרים. מיועד אך ורק למגדלים שלא הגישו בזמן בשנה שעברה ולא קיבלו עקב כך המלצה להקצאה. המועד האחרון להגשה הינו 21/7/20. חובה לבצע מיפוי של השטחים החקלאיים. לא ניתן להגיש על שטחים שכבר הוגשו! חוברת שיוגשו בה שטחים/חלק משטחים שהוגשו בבקשה אחרת – לא תיבדק. הרזרבה קטנה מאד ולא ידוע עדיין אם יהיה ניתן להקצות עובדים. יש לפנות בדחיפות למתכנן הרלוונטי להשלמת המיפוי והגשת הבקשה

להמשיך לקרוא פרסום אפשרות להגשה מאוחרת – עובדים זרים

פרסום רשימת חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020

להלן קישור לרשימת המגדלים אשר הגישו השגה והשגתם נדחתה או לא הובילה למתן המלצה לתוספת הקצאה

להמשיך לקרוא פרסום רשימת חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020

נוהל תמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2020-2022

מצ"ב עדכון לנוהל תמיכה לשנת השמיטה תשפ"ב לשימושכם. לתשומת לבכם 2 שינויים עיקריים בנוהל השנה:
1. הגשת בקשה לשנה נוכחית בצרוף דוחות כספיים לשנת 2019 בלבד.
2. מבקש חדש, המגיש בקשה לראשונה השנה יכול להפקיד עד  2% מהפדיון והמשרד ישלים 4%. מועד אחרון להגשה: 31.8.2020

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2020-2022

עידן הטרקטור האוטונומי

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

עידן הטרקטור האוטומטי כבר בפתח, אבל האם זה יעבור בקלות? רוב הלחש והרחש על אוטונומיה של כלי רכב, נעשה כיום סביב המכוניות האוטונומיות או מכל"נ – (מכונית ללא נהג על משקל מזל"ט). יותר ויותר יצרנים פועלים לפיתוח ולשכלול של המכוניות שלהן וגם מתכנני ערים, ספקי משלוחים ומוצרים שונים, פועלים להתאים את מערכותיהם לעידן המכל"ן. כבר כיום, מאות אלפי של טרקטורים מונחי GPS חורשים, זורעים, מקלטרים, מרססים ואוספים יבולים

להמשיך לקרוא עידן הטרקטור האוטונומי