פיתוח קינואה ירוקה צעירה כגידול קיצי חדש בישראל לשימוש רב תכליתי

    מחבר:
  • אביב אשר
  • רעות דגן
  • שמואל גלילי
  • אבי סלמון
  • ליאור רובינוביץ

בשנים האחרונות נערכו ניסיונות לפיתוח צמח הקינואה כגידול פלחה חדש למאכל אדם ולמספוא, כאשר בעיקר נבחן השימוש כשחת/תחמיץ, גרגירים וכקש. עדיין, ישנה חשיבות גדולה לפיתוח שימושים נוספים לקינואה, על מנת להגדיל את היקפי הגידול ופוטנציאל הרווח של המגדלים

12.1.21 מאמר קינואה ירוקה צעירה 2021 (1)