מחקר נזקי רכבי שטח – דרושים עוד חקלאים לראיונות

במסגרת עבודת תיזה באוניברסיטת חיפה בפקולטה לניהול משאבי טבע וסביבה, אני עושה מחקר בנושא "נזקי רכבי שטח בשטחים חקלאיים ופתוחים בישראל – זיהוי דפוסי פעילות ומאפיינים". מחקר כזה יוכל לקדם אותנו בהבנת היקף ומאפייני התופעה, הבנת דפוסי הפעילות המרחביים ומתוכם גזירת תובנות שישמשו לצמצום התופעה. לצורך המחקר, קיבלנו שתוף פעולה מארגון עובדי הפלחה, והתאגדות האיכרים בישראל. אשמח לקבל את שיתוף הפעולה שלכם!