לימוד הקשר בין הזנת הצומח למזיקים לשם הפחתת השימוש בחומרי הדברה וייעול השימוש בחומרי הזנה – דו"ח שנת מחקר 2 מתוך 3

  מחבר:
 • ליאורה שאלתיאל הרפז
 • אורי ירמיהו
 • אריק פלבסקי
 • שי מורין
 • מנשה לוי

יעד מחקר זה הוא לפתח ממשק שיעזור להפחית את רמת הנזק הנגרם לגידולים חקלאיים כתוצאה ממזיקים על ידי אופטימיזציה של הדישון החנקני והאשלגני הניתן להם
להמשיך לקרוא לימוד הקשר בין הזנת הצומח למזיקים לשם הפחתת השימוש בחומרי הדברה וייעול השימוש בחומרי הזנה – דו"ח שנת מחקר 2 מתוך 3

צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב בגידול חמניות לפיצוח

  מחבר:
 • איתי אופטובסקי

צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב (armigera Helicoverpa) בגידול חמניות לפיצוח על ידי עידוד אוכלוסיות האויבים הטבעיים והפחתת השימוש בהדברה כימית
להמשיך לקרוא צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב בגידול חמניות לפיצוח

הנחיות לגידול אבטיח מללי לגרעינים בבעל ושלחין

  מחבר:
 • יגאל פלש

ההנחיות להלן כלליות וכוללות את מיטב הידע הקיים בכתב ובעל פה, רצוי להתאימן באמצעות המדריכים לכל אזור וכל חלקה ובהתאם לניסיון הקיים אצל כל מגדל.
להמשיך לקרוא הנחיות לגידול אבטיח מללי לגרעינים בבעל ושלחין