קורס בנושא מים וחקלאות

להלן הזמנה לקורס בנושא מים וחקלאות שיתקיים בחודשים פברואר – מרץ 2020.
מצורפים תכנית הקורס וטופס הרשמה

Water-and-irrigation-Course

Water and irrigation training in agriculture
Registration Form