הקצאות מים 2020

להלן ספר הקצבות המים לשנת 2020. למי שחושש שיתכן ויחסר לו מים. עדיין לא מאוחר. זה הזמן לפנות לרכז המים במחוז של משרד החקלאות ולבקש תוספות

allocations2020