הסכם המים 3

השינוי בהסכם המים 3 נכנס לתוקפו בתאריך 1.7.2017 בעקבות כניסת תוקפו של תיקון 27 לחוק המים. שינוי זה העביר את זכאות הסכם המים 3 מצרכני מקורות עד למועד זה, אשר להם ירדה עלות המים, למפיקים הפרטיים אשר בעבורם עלות המים עלתה. בעת האחרונה פרסם משרד החקלאות את יתרות זכאות הסכם המים 3 של צרכני מקורות הנכונות לתאריך ה- 25.5.2020 (ניתן לפנות לארגון עובדי המים או למחוזות במשרד החקלאות לבדיקת הזכאות). בפרסום טבלת יתרות הזכאות עושה המשרד שימוש במושגים שנדרש להבהירם לטובת הצרכנים

יתרות הסכם המים 3 של צרכני מקורות עדכונים וזכאות
הסכם המים (3) להפצה - יתרות זכאות לפי צרכן ל- 25.5.20