דיווח שבועי מגדלי הדרום – 21.3.2024

ד"ש ובשורות טובות
"בין שמחה לעצב" – אמר פרופ' צבי פלג בכנס האגודה המדעית.


הישראלית לגידולי שדה וירקות, לזכרו של יעקובי ינון…..