דיווח שבועי מגדלי הדרום – 15.07.2021

לא מגדירים לאחור אלא מעצבים קדימה "…. אופייה של התארגנות המגדלים "מגדלי הדרום", התקבע לאורך השנים, מאז נוסדה כאגש"ח ב 2003

דפוסי עבודה ומרחבי פעולה, עוצבו על ידי משתתפיה. היום …..  יש לנו הזכות להסתכל אחורה בסיפוק, והחובה לעצב את המחר".

דש 28-21
נתונים על הפשיעה החקלאית בישראל