נוהל תמיכה לחקלאים פעילים לקבלת ערכת התגוננות אישית הכוללת אפוד וקסדה

שלום רב,
ראו נוהל תמיכה לחקלאים פעילים לקבלת ערכת התגוננות אישית הכוללת אפוד וקסדה, אשר מפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

את הערכה ניתן לקבל בשני מסלולים של פעילות חקלאית: מסלול גידול בעלי חיים ומסלול שטחים פתוחים (עבודה בשטחי גידול חקלאיים, גידולי שדה, מטעים ואחרים). בנוסף, הנוהל מתמקד בפעילות חקלאית ביישובי הספר בצפון ובדרום, כמפורט בנוהל המצ"ב.

מצ"ב טופס הבקשה לקבלת ערכת התגוננות אישית הכוללת אפוד וקסדה באופן מקוון:
https://govforms.gov.il/mw/forms/HelmetRequest@moag.gov.il#!requestDetails

מצ"ב לינק לקישור המלא:
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_procedure_for_obtaining_personal_defense_kit