הסדרי עבודה במועצת הכותנה

בעקבות המצב ובהתאם לתקנות החדשות, מעבירה מועצת הכותנה את פעילותה לבתי העובדים ולשדות. להלן קובץ המפרט את הסדרי העבודה החדשים

הסדרי עבודה במועצת הכותנה