הודעה על חידוש גיוס עובדי חקלאות מתאילנד במסגרת ההסכם הבילטראלי בין המדינות

הננו להודיעכם על חידוש האפשרות להזמין עובדי חקלאות זרים מתאילנד, במסגרת ההסכם הבילטראלי בין המדינות, ובאמצעות לשכות פרטיות מורשות לענף החקלאות.