תביעת פיצויים עבור "נזק עקיף" (מסלול אדום) – הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזק מלחמה בתחום יישוב ספר, או בשל אי אפשרות לניצול נכסים המצויים בתחום יישוב ספר

שירות זה מאפשר לבעלי עסקים הנמצאים בתחום יישוב ספר, כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, להגיש תביעה עבור נזק עקיף בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג- 1973

לפרטים נוספים והגשת תביעה לחצו כאן