עידוד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות בשכר

חברים יקרים,
במסגרת שיתוף פעולה בין משרד החקלאות לשירות התעסוקה, להלן קישורים להגשת טפסים ע"י חקלאים שמעוניינים להעסיק עובדים ישראלים בחקלאות בשכר ועובדים שמעוניינים לעסוק בחקלאות.

טופס לחקלאי:
https://www.gov.il/he/service/employ-salaried-employees

טופס לעובד:
https://survey.gov.il/he/haklaout