קול קורא לנשות ואנשי הנוי

עזרתך דרושה ב

1. "חיסון" משוכות צבר בריאות באיזורך, באויב טבעי כנגד פגיעת האצברית (כנימת מגן הגורמת לתמותת משוכות צבר). הרחבה מופיעה בדפי המידע מאת פרופ' צביקה מנדל, המצורפים להודעה זו

הכוונה היא קבלת כפות צבר "טעונות" כבר באויב הטבעי, הנחתו בהקדם במשוכות הצבר הבריאות שבקירבתך.

2. הפעילות היא חד פעמית, קלה ופשוטה לביצוע.

3. דיווח על איתור הימצאות האצברית –
מידע עדכני לגבי משוכות צבר מאוכלסות באזורך חיוני לצורך מיפוי ומעקב אחר התקדמותה, והמאמצים למניעת הנזקים.

באם יש נכונות מצידך להצטרף למאמץ זה,נודה לך מאוד, נא לפנות לחתום מטה treeshaham@gmail.com

ול- פרופ' צביקה מנדל, מנהל המחקר החקלאי zmendel@volcani.agri.gov.il

בתודה

דניאל בן סימון, הנדסת הצומח, שה"מ