בקשה להמלצה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאות

החל מתאריך- 1.10.2021 הטיפול בבקשות להמלצה להעסקת עובדים פלסטינים בחקלאות עובר למשרד החקלאות

ההגשה תהיה באמצעות טופס מקוון בקישור הבא: https://ft.govforms.gov.il/mw/forms/palestinianWorkers@moag.gov.il#!companyDetails

חקלאי שאין באפשרותו להגיש בהגשה מקוונת יגיש באמצעות הטופס בנוהל המצורף.

יש להקפיד להגיש בקשה מלאה כולל הנספחים הנדרשים.

לבירורים נוספים, ניתן לפנות למתכנן הרלוונטי.

מצ"ב קישור עם מידע נוסף והסבר מפורט על תנאי ואופן ההגשה, וקישור למילוי הבקשה כמובן.

להלן הקישור:

https://www.gov.il/he/service/recommendation-palestinian-workers-in-agriculture

נוהל מתן המלצה להעסקת עובדים פלסטינים