צומחים ביחד – עדכון להפצה למגדלים

לאור בקשות שקיבלנו, תכנית צומחים ביחד עוברת למפגשים פרונטליים בלבד. המפגשים יתקיימו בקיבוץ שריד ובשער הנגב, 4 מפגשים פעם בשבועיים. פרטים בקבצים המצורפים. ניתן להירשם עד ה-10.1.  אשכול שני הכולל 4 הרצאות של שעה כל אחת מתקיים בזום