בחינה ופיתוח של מורינגה מכונפת כגידול חקלאי חדש בישראל

להלן הזמנה לכנס חקלאי העמק, 
יתקיים ביום שלישי ה- 31.12.19, אולם הכנסים במרכז מחקר נווה יער.
הנושא: בחינה ופיתוח של מורינגה מכונפת כגידול חקלאי חדש בישראל

Testing and development of Moringa as a new agricultural growth in Israel