קורס חשמלאי שירות

7אנו מארגנים למען החקלאים קורס "חשמלאי שירות" באישור משרד העבודה, עבור העוסקים בחשמל בגד"שים וענפי חקלאות אחרים. ההרשמה תתבצע עד ה-24.12.2020.
מיועד במיוחד לטיפול בקוונועים

חשמלאי שירות ינואר 2021
טופס הרשמה לקורס חשמלאי שירות