פרסום רשימת חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020

להלן קישור לרשימת המגדלים אשר הגישו השגה והשגתם נדחתה או לא הובילה למתן המלצה לתוספת הקצאה

המעוניין במידע נוסף לגבי סיבת הדחייה יכול  לפנות למתכנן האזורי הרלוונטי:

https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hasaga_2020.aspx