שיתוף ציבור בנושא הכשרת מגדלים לשיווק מקוון

משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף הג'וינט והתאחדות חקלאי ישראל מפתחים תכנית ייעודית למגדלים לשיווק בערוצי מכירה מקוונים, ומזמינים אתכם להשפיע על מבנה התכנית. הצטרפו אלינו לשיחת התייעצות בזום- לפרטים והרשמה למפגש – https://survey.gov.il/Survey_B2C1