בטיחות ובריאות בעבודה

    מחבר:
  • אורי לוי

בהמשך לכנס בנושא "כלים לעבודה בסביבה רב-תרבותית עם עובדים תאילנדים", שנערך אצלנו בשבוע שעבר, להלן דף מפורט על חובות המעסיק והעובד בתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית

Occupational Safety and Health