מוקד ייעוץ לנפגעי נזקים בחקלאות כתוצאה מפגעי מזג האוויר

ענף החקלאות באיגוד השמאים פתח ביום 20.1.12, מוקד סיוע לנפגעי נזקים בחקלאות כתוצאה מנזקי מזג האוויר. המוקד מיועד לסייע ולמצוא פתרון ראשוני והולם, בייעוץ על דרך הטיפול השמאי בנזקים שנגרמו לרכוש וגידולים חקלאיים שניזוקו כתוצאה מהגשמים ומההצפות. הייעוץ והתיעוד הראשוני עשוי להיות מהותי ביותר עבור המשך הטיפול השמאי במי שרכושו ניזוק ויתכן שבעתיד יתכוון להעריך את הנזק

Establishment of damage Center in agriculture